Skip to main content
print page banner

Hardin Library for the Health Sciences

Siouxland Community Health Center: af Soomaali

This guide contains patient information that is available for free to the patients of the Siouxland Community Health Center and the public.

Siouxland Community Health Center

Who Needs The Information You Looked Up Today?

Who Needs The Information You Looked Up Today?
I do: 0 votes (0%)
A family member: 0 votes (0%)
A friend: 0 votes (0%)
A coworker: 0 votes (0%)
Total Votes: 0

af Soomaali

KU SOO-DHAWADA SIOUXLAND AND COMMUNITY HEALTH CENTER WARBIXINTA OO
LOTILIVIAAIVIEYO PAYSHANKA. TILIVIAAMKAAN WAAN LACAG LAAN WARBIXTAAN WAXAA KA
HIILIKARTIIN ISBATAALKA IVIIISI GURIKA.
DABOOLKA WAXOO KU YAALA ROWKA KORKA OO KA HOOSIIYO CALAAIVIADDA “UNIVERSITY OF
IOWA LIBRARIES LAAKIIN KAMIT ll/IAHA WARBIXINTAN. HA ISTICMAALAYIN DABOOLKA.
MALOOBAI-INO IN AAN ISTICIVIAALSI-II "SEARCH BOX." I-EOOSEE TAG SII AAT OO BARTETIT SII LO
ISTICMAALO WARBIXITKAAN.
SII LOO ISTICAAALO WARBIXISKAN
Xumida maandooruhu kabiisan macluumaad waxaa kahilaysiin daboolka
hadaa oo bahanatit warbixiint aayaka qusanayo. Tabo misha oo kugurtahi "health topics” hadaa rabtit
informashin oo kaxisaban maadooruhu.
Afarta daboolka ugu dambeeyo waxaa ka helay warbixi oo kaqabilsan caafimaaclka iiyo lugadyalki oo af
ingiriis ahaan.
 Waxaa giro toddobo oo warbixin Ia daawankaro iiyo Ia akhrisinkaro. Vidiyowkan waxaa Iugu samayay af aan
ahiin ingirii.
Waxaa niiga codsanayna iin aan ka jawaabdiina su'aa|yaha. Jawaababtiina waa muhiin.
Hadaa ka wasiit mawduuc waxaa radinaysi Waxaa ka radisay “l\/ledlineP|us” oo ka hoosayo daboolka oo
qorin “ Health topics.”
Hadaa rabtit in aan kunoqotati peyji aa soo daftat, tabo falaardh O0 buluug ah
oo bidixda ku taalo.